Trường tiểu học B Vĩnh Trường Tổ chức hội thi Hát Quốc Ca và Ca Múa nhạc

Trường tiểu học B Vĩnh Trường Tổ chức hội thi Hát Quốc Ca và Ca Múa nhạc